İyi Huylu Meme Kitleleri

Filloid Tümör (Sistosarkoma Filloides)

Tüm meme tümörlerinin yüzde 1’inden azını oluşturur. Büyük bölümü (fibroadenomlar gibi) iyi huylu tümörlerdir. Çok hızlı büyüyebilir ender olarak kötü huylu formlarına da rastlanabilir. Muayenede sertçe ve hareketli bir kitle olarak ele gelir.

Klinik olarak dev fibroadenomlarla karıştırabilmektedir.  Dev fibroadenomlardan patolojik olarak, klinikte nüks etmesi ve başka organlara yayılmasıyla ayırt edilir. Gerek ultrason ve mamografi, gerekse manyetik rezonans görüntülemede fibroadenomlarla filloides tümörlerini ayırt etmek son derece zordur. Kesin ayrım cerrahi olarak tüm kitlenin çıkarılması sonucu patolojik incelemeyle ortaya konur.

Filloideste temel tedavi cerrahi olarak kitlenin çıkarılmasıyla yapılır. İyi huylu olanların çevresinden az bir miktar normal meme dokusu ile birlikte çıkartılması tedavisi için yeterli olur.

Memenin alınmasını takiben, aynı seansta plastik cerrahi operasyonlarla protez konulabilir. Filloides tümörleri koltukaltı lenf bezlerine yayılmaz. Bu yüzden koltukaltı lenf bezlerine yönelik bir girişim yapılmaz. Sıklıkla memede lokal nüksler oluşur.

Genel sağ kalma oranları selim filloideste 5 yıllık yüzde 91, habis filloideste ise yüzde 82’dir. Selim filloidesli hastalarda tedavi tamamen cerrahi yapılır.  Habis vakaların sadece bir kısmına (yüksek riskli olanları) göğüs duvarına ışın tedavisi ve kemoterapi (ilaç tedavisi) uygulanabilir.