İyi Huylu Meme Kitleleri

Meme Kistleri

Meme kistleri, memede en sık görülen sorundur. Meme kistleri meme ağrısı ile birlikte seyredebilir.

İçi sıvı dolu kesecikler olan kistler, memedeki süt kanalı bezlerindeki genişlemeler sonucunda oluşur. Her 14 kadından birinde ve sıklıkla 40-49 yaş arasında görülür.

Genel olarak memedeki kitlelerin yüzde 25’ini kistler oluşturur. Kistlerin beşte biri 1 cm’den büyüktür. Tek bir kist olabileceği gibi meme dokusu içerisinde irili-ufaklı birçok kistlerden de oluşabilir.

Sıklıkla memenin üst-dış kadranında yer alır ancak tüm meme dokusunu etkileyebilir ve her iki memede aynı anda şikayetlere neden olabilir.

Genellikle tedavi gerektirmez, izlenebilir.

Hastayı rahatsız eden büyük kistler ender olarak iğne ile boşaltılabilir.Ancak bu kalıcı etkisi olan bir girişim değildir; yineleyebilir