Meme Başı Akıntısı

Meme Başı Akıntısı

Meme bir salgı bezidir. Bu neden ile zaman zaman meme başından akıntı gelebilir. Çoğu zaman önemli olmamakla birlikte nadir de olsa bir kanser belirtisi olabilir. Bu nedenle bu gibi durumların mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Masaj veya sıkmak suretiyle, her iki memeden süt rengi ya da yeşil renkli bir akıntı gelmesine normal durumlarda da rastlanabilir. Yaş ilerledikçe meme başından akıntı gelme olasılığı artar. Daha çok doğum yapmış kadınlarda, meme başı akıntısı daha fazla olur.

Kistik meme yapısında da sıkmakla birden fazla kanaldan gri-yeşil renkli bir akıntı gelebilir. Her iki memede veya tek memede birçok kanaldan, süt rengi veya yeşil renkli akıntılar gelmesi selim belirtiler olarak değerlendirilir. Bu durumlarda doktor tarafından muayenede de normal bulgular saptanırsa, hastanın yaşına göre (35-40 yaş altı) sadece ultrasonografi çektirilir, sonuç normalse hasta takip edilir. Hastaya meme başını sıkmaması tavsiye edilir.

Tek memeden ve tek kanaldan kendiliğinden gelen kanlı veya şeffaf renkli akıntılar, sebebi daha ayrıntılı araştırılması gerekli memebaşı akıntılarıdır. Bu tip memebaşı akıntılarında mutlaka hekime başvurulması gerekir.

Bu şikayetle hekime başvuran hasta eğer 35 yaş üzeri ise ultrasonografiye ek mamografi de çektirilir. Hekim muayene bulgularına göre, mamografi ve ultrasonografi gibi görüntüleme tetkiklerini de değerlendirebilir. Gerekli görülürse manyetik rezonans görüntüleme, duktografi gibi ek görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Bu tür memebaşı akıntılarında üçte iki oranında selim ancak meme kanseri riskini artıran bir lezyon olan intraduktal papillom, ikinci sırada ise yüzde 9-20 oranla kanser saptanabiliyor.