Meme Kanserinin Görülme Sıklığı

HER SEKİZ KADINDAN BİRİ KANSERE YAKALANMAKTADIR.

Meme (göğüs) kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser tipidir. Toplumlar arasında sıklığı farklılık göstermekle birlikte Batı toplumlarında yaşamları boyunca her 8-10 kadından 1’inde meme kanseri gelişeceği bilinmektedir. Tüm meme kanserlerinin sadece %1’i erkeklerde görülür.

Meme kanseri görülme sıklığında son 50-60 yılda ciddi artışlar olmuştur. Bunun bir nedeni risk faktörü olarak kabul edilen bazı koşullardaki değişimlerdir (örneğin çocuk doğurma yaşının ileri yaşlara ertelenmesi gibi). 1980’li yıllardan sonra meme kanseri erken tanısı için tarama muayene ve mammografilerinin uygulanması ile meme kanseri tanısı daha erken evrelerde konabilir olmuştur.

Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen, tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler sonucunda meme kanserine bağlı ölüm oranları giderek azalmaktadır.

Tüm meme kanserlerinin %10-15’i ailesel iken %85-90’ı aile öyküsü olmayan kadınlarda ortaya çıkar.