MEME KANSERİ TEDAVİSİ

RANDEVU AL

Meme Kanseri Tedavisi

Meme kanserinin tedavisi multidisipliner bir süreçtir. Farklı tıbbi branşların birlikte çalışmasını gerektirir.

Birçok hastada cerrahi tedavi ilk basamağı oluşturmakla birlikte, operasyon sonrası patolojik inceleme sonuçlarına göre radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisinden biri, birkaçı veya hepsi belli bir sırayla uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi ve radyoterapi daha çok tümorün bölgesel kontrolünü sağlamada önemli iken, kemoterapi ve hormonoterapi ise sistemik kontrole yardımcı olmaktadır.

Meme kanseri için uygulanacak tedaviye karar verilirken hastaya durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmeli, tedavi seçenekleri hastayla birlikte tartışılmalıdır.