Cerrahi Tedaviler

Meme kanserinin hastanın yaşamı için tehdit oluşturmayacak biçimde kontrol edilmesi için yapılan uygulamaların en önemlisi cerrahi tedavidir. Günümüzde bu amaçla geçekleştirilen farklı cerrahi uygulamaları vardır. Buna ek olarak kanserli alanın kısmen ya da tamamen çıkarılması sonucunda memenin estetik görünümünü yeniden kazandırmak amacıyla da onarıcı cerrahiler uygulanır.

Memeye Yönelik Cerrahi

  • Meme Koruyucu Cerrahi
  • Risk Azaltıcı Cerrahi
  • Mastektomi
  • Meme Rekonstrüksiyonu (Onarımı)

Koltuk Altına Yönelik Cerrahi

  • Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi (SLNB) ve Koltukaltı Lenf Bezlerinin Çıkarılması

 Operasyon Tekniği

Gerek meme koruyucu cerrahi gerekse mastektomi genel anestezi altında yapılır. Koltuk altı lenf bezlerinin alınması dahil olmak üzere bu operasyonlar 1-2 saat sürer. Eş zamanlı rekonstrüksiyon yapılan durumlarda bu süre biraz daha uzar.

Meme koruyucu cerrahide deri kesisi önemlidir; kozmetik sonucun iyi olacağı düşünülen bir kesi tercih edilir. Sıklıkla tümör ve koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi için iki ayrı cilt kesisi yapılır.

Mastektomide ise meme başı ve çevresindeki koyu renkli alanı (areola) içine alacak şekilde eliptik bir kesi yapılarak tüm meme dokusu çıkarılır.

Mastektomi ile birlikte meme rekonstrüksiyonu yapılacak hastalara cilt-koruyucu mastektomi yapılabilir. Bu işlemde memeyi örten cildin büyük bölümü korunur.

Ameliyat bittikten sonra özellikle koltuk altına ve ameliyat bölgesine konan drenler yardımıyla bu bölgede oluşacak sıvı toplanması (seroma) engellenmeye çalışılır. Genellikle bu drenlerin çekilmesi için 5-7 gün geçmesi gerekir.

Cerrahiye Hangi Durumlarda Başvuruluyor?

Erken yakalanan meme kanserlerinde ilk tercih cerrahi tedavilerdir. Cerrahi yöntemde; meme tümörü, etrafında temiz doku olacak şekilde meme dokusundan çıkarılır ya da tüm meme alınır. Buna ek olarak tümörün koltukaltına yayılıp yayılmadığını anlamak için bazı lenf bezleri çıkarılır. Yapılan cerrahi girişimlerle öncelikle hastalığın evresi belirlenir. Hastalığın evresine göre hangi ek tedavilerin gerekli olduğu (radyoterapi, hormon, kemoterapi) saptanır.

Artık cerrahi tedavideki gelişmeler ve yapılan ek tedavilerdeki ilerlemeler birçok hastada mükemmel sonuçlar alınabilmesini sağlamaktadır.

Memenin Tümü Alınmalı mı?

Yakın bir döneme kadar çoğunlukla memenin tamamının çıkarılması yoluna gidiliyordu. Cerrahide memenin alınmasıyla birlikte koltukaltı lenf bezlerinin tamamen temizlenmesinden başka seçenek olmadığı kabul ediliyordu. Modern kabulde, erken dönemde tanı konmuşsa bu işlem çok daha az sayıda hastaya uygulanmaya başlandı.

Artık iki hastadan birinde yalnızca tümörü çıkarmak ve sonrasında memeye radyoterapi uygulayarak memeyi korumak mümkün olabiliyor. Uygun hastalarda meme koruyucu tedaviyle memenin tamamen çıkarılması arasında önemli bir farkın olmadığı klinik olarak kabul görmektedir.