İmplant Rekonstrüksiyon

Memenin implantla rekonstrüksiyonu için iki farklı tip protez kullanılır:

  • Geçici bir süreliğine yerleştirilen doku genişleticiler
  • Kalıcı sabit hacimli meme implantları

Doku genişleticiler kalıcı protezin yerleştirilmesinden önce meme derisine elastikiyet kazandırmak amacıyla kullanılırlar. İçerisindeki hazneye giderek artan miktarlarda tuzlu su enjekte edilerek geçici olarak şişirilirler. Zamanı geldiğinde çıkartılarak yerine kalıcı implant yerleştirilir veya bazı özel tip doku genişleticileri kalıcı implant gibi yerinde bırakmak mümkündür.

Sabit hacimli kalıcı implantlar, genellikle silikon bazlı ürünlerdir. Genellikle içi jel dolu, pürtüklü yüzeye sahip silikon protezler kullanılır.

Rekonstrüksiyon amacıyla sadece sentetik implant kullanımı sırtında veya karnında ameliyat yapılmasını istemeyen hastalar tarafından tercih edilir.

Göğüs duvarına radyoterapi almış veya operasyon sonrası radyoterapi yapılma olasılığı yüksek olanlarda sentetik implantlar ile rekonstrüksiyon iyi bir seçenek değildir.

Gerek doku genişletici gerekse de kalıcı implant ile yapılan rekonstrüksiyon işlemlerinde protez göğüs ön duvarı kaslarının altına yerleştirilir.

Kimler Silikon Meme Protezi İçin Uygundur?

  • Hastanın meme rekonstrüksiyonu için uygun kendi vücut dokusu mümkün değilse,
  • Meme dokusu alanı kötü skarlı veya enfekte değilse,
  • Profilaktik (koruyucu) mastektomi yapılmışsa,
  • Çift taraflı meme rekonstrüksiyonu yapılıyorsa,
  • Hasta simetriyi sağlamak için diğer meme cerrahisine izin vermişse,
  • Meme veya göğüs duvarına radyoterapi almamış ise; silikon meme proteziyle meme rekonstrüksiyonu için ideal bir adaydır.

Tek Seansta Meme İmplanti İle Rekonstüksiyon

Kanser içeren meme meme derisi ve mümkünse meme başı korunarak çıkarılır. Aynı seansta pektoral kas altına meme protezi yerleştirilir. Bu yöntem genellikle erken evre kanseri olan ve sağlıklı olan memesi küçük olanlarda tercih edilir. Bazen meme kanseri geni taşıyan kişiler de kanser gelişmeden memelerini aldırarak bu işlemi tercih edebilirler.

İki Seansta Meme İmplanti ile Rekonstrüksiyon

Meme dokusu derisi ile birlikte alınan vakalarda kalan deri implantı yerleştirmek için yeterli yer sağlamayabilir. Bu durumda bölgeye yarı jel yarı boş bir protez konur. Bu protez 2 ile 3 ay içinde serum fizyolojikle yavaş yavaş şişirilir. Bu bölgedeki derinin yeteri kadar bolluk sağladığına kanaat getirildiğinde geçici protez çıkarılır. Yerine kalıcı jel implant konulur. Bazen geçici implant varken radyoterapi gibi ek tedaviler için zaman kazanılmış olur.