Otolog Rekonstrüksiyon

Hastanın sadece kendi dokusuyla yapılan meme onarımı cerrahisi otolog rekonstrüksiyon olarak isimlendirilir. Meme onarımı yapılırken kullanılacak hastanın kendi dokusu ağırlıklı olarak karın, sırt, iç bacak ve popo bölgelerinden alınır.

Otolog rekonstrüksiyonda en çok kullanılanlar, karın bölgesinden yapılan TRAM flep ve DİEP flep, sırt bölgesinden yapılan latissimus dorsi flep, uyluktan yapılan TUG flep, kalçadan yapılan gluteal flepler, bel yan bölgeden yapılan Ruben flep yöntemleridir.

Memenin Otolog Rekonstrüksiyonun Tipleri

  1. Karın dokusundan yapılan
  2. Kalça bölgesinden yapılan
  3. Sırt dokusundan yapılan
  4. İç bacak bölgesinden yapılan

Karın Dokusuyla Meme Rekonstrüksiyonu

Meme oluşturabilecek yeterli dokusu olanlarda orijinal kan damarları korunarak yapılan fleb ameliyatlarıdır.

Karın dokusu az olan hastalarda beraberinde meme implantı da uygulanabilir. Mikrocerrahi gerektirir.

Kalça Bölgesinden Yapılan Meme Rekonstrüksiyonu

Karın dokusunda iz istemeyen ya da dokusu yeterli olmayan kadınlarda kalça kasının bir kısmı üzerindeki yağ ve deri dokusu meme rekonstruksiyonu için kullanılır. Mikrocerrahi gerektirir.

Sırt Dokusuyla Yapılan Meme Rekonstrüksiyonu

Meme implantı ile birlikte kullanıldığında güzel sonuç verir. Mikrocerrahi gerekmez. Dolaşımı oldukça iyidir.