Hedeflenmiş Tedavi (Akıllı İlaçlar)

Hedefe yönelik ilaçlar, kanser hücreleri dahil hızla büyüyen tüm hücrelere saldıran kemoterapi ilaçlarından farklı çalışır. Hedefe yönelik ilaçlar, sadece kanser hücrelerine saldırır, kemoterapiye göre daha az yan etkilere sahiptirler.

Kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavileri sağlıklı hücre ile kanser hücresini birbirinden ayırmadan sağlıklı hücreleri de etkiler. Kemoterapinin bu özelliğinden dolayı işlem sağlıklı hücreler de zarar görür. Sağlıklı hücrelerde tedaviye bağlı oluşan hasar komplikasyonlara ve yan etkilere neden olur.

Hedefe yönelik tedaviler; yalnızca kanser hücrelerini yok etmek, sağlıklı hücrelerin zarar görmesini azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yan etkileri en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Doğrudan kanserli hücreye etki eden antikorlar ve akıllı moleküller ile tedavide kemoterapinin yarattığı yan etkiler azalır, hiç oluşmayabilir.

Meme kanseri olan yaklaşık 5 kadından birinde kanser hücreleri, yüzeylerinde HER-2 olarak bilinen, kanseri büyümeye teşvik edici reseptör bir proteine sahiptir (HER2; human epidermal growth factor receptor 2). HER2-pozitif meme kanserleri, daha agresif büyür ve yayılma eğilimindedir.

Bu grup hastalarda, kemoterapi ve hormonal tedaviler tek başlarına yetersiz kalabilirler. Bu reseptörleri susturmaya yönelik geliştirilen “Herceptin, Tykerb, Perjeta” gibi akıllı ilaçlar birlikte verildiğinde, kemoterapi ve hormonal tedavinin etkisini artırmaktadır.

Bu tedaviler, tümöre özel ilaç amacını sağlaması yanında kanser tedavisinin en büyük sıkıntısı olan yan etkileri de minimum düzeye indirebilecektir. Çok da uzun olmayan bir süre içerisinde akıllı ilaçların tümöre/kişiye özel tedavi yöntemlerinin meme kanserinin tedavisindeki etkinliği ve kullanım alanının daha da genişlemesi beklenmektedir.