TANI YÖNTEMLERİ

RANDEVU AL

Doktorunuza Sorun

Evreleme

Evreleme, meme kanseri bulgusunun kesinleşmesiyle en doğru ve etkili tedaviye karar verilmesi için yapılması gerekli en kritik gereksinimdir.

Basitçe evreleme kanser hücrelerinin meme içine veya vücudun başka yerlerine yayılıp yayılmadığını araştırmak diyebiliriz.

Meme kanserinde iki çeşit evreleme vardır, klinik evreleme ve patolojik evreleme.

Klinik evreleme: Meme ve aksilla dahil fizik muayene ile görüntüleme teknikleri kullanılarak yapılan evrelemedir.

Patolojik Evreleme: Klinik evrelemeye ek olarak çıkarılan meme dokusunun ve aksiller lenf nodlarının patolojik incelemesi ile yapılır.

Kanserin evrelendirilmesi amacı ile TNM sistemi kullanılır.

T tümörü belirtir. (Boyutu, meme içine veya organlara ne kadar yayıldığını gösterir.)

N lenf benzlerinin durumunu belirtir.

M kanserin metastaz(sıçrama) yapıp yapmadığını belirtir.

T, N ve M’den sonra gelen bazı rakam ve harfler tümör, lenf nodu ve metastaz ile ilgili ayrıntılar için kullanılır.

Meme kanseri prognozunda en önemli iki faktör:

  • Aksiller lenf nodu tutulumunun sayısı
  • Metastatik hastalıktır.

 

Evrelendirme sisteminde Evre 0 ile 4 arasında bir rakam ile belirtilir.

Evre 0 (Karsinoma in situ): İn situ kanserler yerlerinde kalmış ve çevreye sıçramamış kanserlerdir.

Evre 1 Tümör boyutu 2 cm ya da daha küçüktür ve kanser hücreleri meme dışına (lenf bezlerine) sıçramamıştır.

Evre 2A Tümör 2 cm veya daha küçüktür ve koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmıştır veya

tümör 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre 2B Tümör 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır veya

tümör 5 cm’den büyüktür ancak koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre 3A Tümör 5 cm veya daha küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır ve lenf bezleri çevre dokulara veya birbirine yapışıktır veya tümör 5 cm’ den büyüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır ve lenf bezleri çevre dokulara veya birbirine yapışıktır.

Evre 3B Tümör herhangi bir boyutta olabilir ve memeye komşu dokulara (deri veya göğüs duvarı, kaburgalar veya göğüs duvarındaki kaslar) yayılmıştır veya memede portakal kabuğu görünümü vardır,

tümör hücreleri göğüs kafesi içindeki (kaburgaların altındaki) lenf nodlarına yayılmıştır, inflamatuar meme kanseri evre 3B kabul edilir.

Evre 3C Tümör herhangi bir boyutta olabilir, memeye komşu dokulara (deri veya göğüs duvarı, kaburgalar veya göğüs duvarındaki kaslar) yayılmış olabilir, tümör hücreleri hem koltukaltı lenf nodlarına hem de göğüs kafesi içindeki (kaburgaların altındaki) lenf nodlarına yayılmıştır ya da tümör köprücük kemiğinin altındaki lenf nodlarına yayılmıştır, ek olarak koltukaltı lenf nodlarına yayılım vardır veya yoktur.Tümör hücreleri köprücük kemiğinin üzerindeki lenf nodlarına yayılmıştır.; koltukaltı ve göğüs kafesi içindeki lenf nodlarına yayılım vardır veya yoktur.

Evre 4 Kanser hücreleri meme dışına, vücudun diğer bölümlerine (kemikler, akciğer, karaciğer yada beyin gibi) sıçramıştır.